DriveGreen magazin - Green je IN

Najveće automobilske kompanije ulažu u sistem reciklaže baterija

Reciklirani kobalt, nikl i litijum podržavaju pristup Stellantisove cirkularne ekonomije i pomoći će u ispunjenju direktive Evropske unije (EU) za baterije za 2031. godinu koja zahteva korišćenje recikliranih materijala u novim baterijama

Stellantis N.V. i Orano su najavili potpisivanje Memoranduma o razumevanju radi osnivanja zajedničkog preduzeća za recikliranje baterija električnih vozila na kraju životnog veka i otpada iz gigafabrika u regionima proširene Evrope i Severne Amerike, čime se jača Stellantisova pozicija u lancu vrednosti baterija za električna vozila obezbeđivanjem dodatnog pristupa kobaltu, niklu i litijumu, neophodnim za elektrifikaciju i energetsku tranziciju.

„Ciljevi održivog razvoja Ujedinjenih nacija potvrdili su potrebu za pronalaženjem rešenja poput ovog sa Oranom kako bismo odgovorili na izazov nestašice prirodnih resursa i održivosti,“ rekla je Elison Džouns (Alison Jones), viša potpredsednica za poslovnu jedinicu cirkularne ekonomije u Stellantisu. „Vođen našim strateškim planom Dare Forward 2030, Stellantis se obavezao da će promeniti svoj model proizvodnje i potrošnje ispunjavajući svoju obavezu po pitanju cirkularne ekonomije.“

baterije recikliranje elektricni automobili 1

Zajednički poduhvat koristiće inovativnu, niskougljeničnu tehnologiju kompanije Orano koja odstupa od postojećih procesa i omogućava iskorišćavanje svih materijala iz litijum-jonskih baterija i proizvodnju novih katodnih materijala. U okviru zajedničkog poduhvata proizvodiće se materijali poznati kao „crna masa“ ili „aktivna masa“. Ovo se može preraditi u Oranovoj hidrometalurškoj fabrici koja će biti izgrađena u Dunkerku, u Francuskoj, tako da materijali mogu biti ponovo korišćeni u baterijama, čime se zatvara krug cirkularne ekonomije.

Zahvaljujući inovativnom pristupu predtretmanu i naprednoj hidrometalurškoj tehnologiji, stopa povraćaja metala može dostići izuzetne nivoe od preko 90%. Ovo omogućava proizvođačima originalne opreme (OEM) da dostignu nivoe recikliranja za baterije električnih vozila koje su propisane od strane Evropske komisije i osiguraju održivost poslovnog modela. U kontekstu povećane potražnje za strateškim metalima i snažne zavisnosti Evrope od tih metala, Orano se pozicionira kao ključni igrač u integrisanom lancu vrednosti, od recikliranja baterija do proizvodnje katodnih materijala.

„Izuzetno se radujemo ovoj saradnji sa velikim igračem poput Stellantisa kako bismo zajedno radili na reciklaži upotrebljenih električnih baterija,“ rekao je Gijom Duro (Guillaume Dureau), direktor za inovacije, istraživanje i nuklearnu medicinu, magnete i baterije u Oranu. „Ponosni smo što koristimo našu stručnost i znanja sa našim inovativnim i revolucionarnim procesom koji omogućava pravi zatvoreni krug proizvodnje. Orano nastavlja svoju posvećenost razvoju niskougljeničke ekonomije recikliranjem strateških materijala za tranziciju energije i cirkularnu ekonomiju."

baterije recikliranje elektricni automobili 2

Kao deo Stellantisov-og strateškog plana Dare Forward 2030, njegova Poslovna jedinica za cirkularnu ekonomiju stremi ka tome da uveća prihod od reciklaže deset puta i ostvari više od 2 milijarde evra ukupnih prihoda od cirkularne ekonomije do 2030. Stellantis je na putu da postane korporacija sa neto nultom emisijom ugljenika do 2038. godine, uključujući sve oblasti, uz kompenzaciju preostalih emisija u jednocifrenom procentualnom iznosu.

Novi komercijalni entitet za recikliranje takođe će pružiti Stellantisovim partnerima, postprodajnoj mreži i drugim proizvođačima originalne opreme rešenje za upravljanje baterijama na kraju životnog veka i otpadom iz gigafabrika. Proizvodnja će početi u prvoj polovini 2026. godine, koristeći postojeću imovinu i objekte Stellantisa. Investicije u prekvalifikaciju i dodatno obučavanje zaposlenih Stellantisa i Orana otvoriće održive perspektive za ljude u okviru njihovih novih zaduženja. |